In de praktijk kunt u terecht voor individuele fysiotherapie. Fysiotherapie houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

De klachten kunnen ontstaan:

  • Tijdens het uitoefenen van werkzaamheden / sporten
  • Na ongelukken, ongevallen (trauma)
  • Door overbelasting, verkeerde houding, beweging
  • Als gevolg van veroudering
  • Na operatieve ingrepen
  • Bij spanning, stress

Met behulp van fysiotherapie (o.a. preventief informatie, advies, voorlichting, houding, ademhaling, oefentherapie en of massagetechnieken) kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

 

Na de intake stel ik een behandelplan met doelstellingen met u op. Tijdens elke behandeling wordt er stilgestaan bij uw klacht en de voortgang. M.b.v. evaluatiemomenten en metingen (testen/vragenlijsten) worden de behaalde resultaten besproken.

 

De praktijk heeft geen oefenzaal ! De behandeling is individueel en op functiestoornissen gericht. De gegeven oefentherapie zal functioneel zijn, zodat u dit thuis ook kunt uitvoeren.

 

Mocht de behandeling wel behoefte hebben aan uitbreiding van oefentherapie (bijvoorbeeld toevoeging van CARDIO of kracht apparatuur), dan werk ik samen met praktijken die over deze materialen en een oefenzaal beschikken en zal er een overdracht plaats vinden.