Introductie
Uw zorgverlener (fysiotherapeut) nodigt u uit voor deelname aan een patiëntervaringsonderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de zorg van uw fysiotherapeut en heeft tot doel de kwaliteit van de behandeling te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen van patiënten.

Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt?
Met het invullen van de vragenlijst, helpt u de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren!
Bovendien levert het informatie op waarmee patiënten zelf keuzes kunnen maken naar welke fysiotherapeut ze het liefst zouden willen gaan. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders, het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Anonimiteit en privacy
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft geen gevolgen voor de zorg die u (of uw kind) krijgt. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld.

 
Invulinstructie
Het kost u ongeveer 6 minuten om de vragenlijst in te vullen. U ziet bij de vragen in uw scherm een balkje waarin wordt aangegeven hoe ver u bent. U beantwoordt de vragen door de vakjes aan te klikken of tekst in de velden te typen.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’.

U kunt een eerder ingevuld antwoord wijzigen door op een ander vakje te klikken. Met de knop ‘vorige’ kunt u eventueel terug naar een eerdere vraag om daar het antwoord aan te passen. Als u de vragenlijst heeft verzonden (als u aan het eind op de knop ‘verzenden’ heeft geklikt) kunt u geen antwoorden meer wijzigen.

De vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg, volgens een nationale standaard: de CQ-index. Zij doen dit onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, de zorgverzekeraars en het Centrum Klantervaring Zorg. Qualizorg heeft de vragenlijst gedigitaliseerd.

 

 

Namens fysiotherapiepraktijk Marleen Honing, bedankt voor uw medewerking.