Fysiotherapiepraktijk Marleen Honing is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.

 

Er is veel verschil in de vergoeding voor fysiotherapie tussen de verschillende zorgverzekeraars. Bovendien heeft elke zorgverzekeraar ook nog verschillende aanvullende pakketten. En elk jaar veranderd er wel iets in de polisvoorwaarden, dus houdt u dit goed in de gaten.

Mijn advies: voordat u een afspraak maakt,  checkt u dan eerst zelf hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Check hiervoor uw polis of bel met uw zorgverzekeraar. Natuurlijk check ik dit ook ter controle tijdens uw eerste afspraak (intake), zodat we uiteindelijk niet voor verrassingen komen te staan.

En zo weten we waar we aan toe zijn, ook i.v.m. het opstellen van een behandelplan en het maken van vervolgafspraken.

 

Fysiotherapie wordt in de basisverzekering niet meer vergoed, hiervoor moet u een aanvullend pakket hebben.

TENZIJ: u een chronische indicatie uit de Lijst Borst heeft ! Dan worden eenmalig de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw aanvullende pakket en de overige behandelingen uit uw basis pakket.

 

Mocht u niet of onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie, dan gelden de betalingsvoorwaarden en de tarieven van Fysiotherapiepraktijk Marleen Honing.

 

Tarieven Fysiotherapiepraktijk Marleen Honing 2016

 

 

Prestatiebeschrijving

Prijs

 

Fysiotherapie

€ 37,50

 

Oedeemtherapie

€ 47,50

 

Screening – Intake – Onderzoek (DTF*)

€ 50,-

 

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 40,-

 

Opstellen van rapporten (bv letselschade bureau)

€ 45,00

 

Niet nagekomen afspraak

€ 25,-

 

Toeslagen (op bovenstaande tarieven) :

 Prijs

 

Toeslag aan huis behandeling

€ 10,00

 

*DTF = directe toegankelijkheid fysiotherapie(zonder verwijsbrief)

 

Verhindering en betalingsvoorwaarden

 

Uw vervolgafspraken worden altijd gemaakt na afloop van een behandeling en worden genoteerd op uw afsprakenkaartje. Indien uw afspraak niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling telefonisch te melden (voicemail aanwezig) of via what's app een bericht te sturen.

 

Wanneer dit niet gebeurt, is de praktijk genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. De prijs voor deze niet tijdig afgemelde behandeling vindt u bij de bovenstaande tarieven. (niet nagekomen afspraak)

  

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.