De praktijk werkt op afspraak. U kunt zich aanmelden met verwijsbrief of zonder verwijsbrief (DTF).

 

De intake  = de eerste afspraak (duur ongeveer 30 minuten)

Sinds 2006 kunt u naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF).

Mocht u via DTF binnen komen, dan vindt er eerst een screening plaats. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie of dat uw klachten door uw huisarts of specialist bekeken moeten worden. Mochten er rode vlaggen aanwezig zijn, dan wordt u dus alsnog terug gestuurd naar de huisarts.

Mocht de screening uitwijzen dat er wel een indicatie is voor fysiotherapie, dan volgt er een intake en onderzoek met behandelplan.

 

Komt u met een verwijsbrief van de (huis)arts, dan vindt er geen screening plaats. Dan volgt er een intake met onderzoek en behandelplan.

 

Na de intake zullen er afspraken gemaakt worden voor de behandelingen die gaan plaats vinden.

Ik werk met een verslaglegginsrichtlijn, waaraan ook uw medewerking wordt gevraagd door het invullen van vragenlijsten. Daarbij zal om uw emailadres gevraagd worden. Aan elk behandelplan zit een protocol vast.

A.h.v. het gebruik van vragenlijsten zal er meegekeken worden wat uw problemen en klachten zijn om mede ook behandeldoelen vast te stellen en om de behandelingen te evalueren (resultaat).