De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling.

 

Denk hierbij onder andere aan:

 • Spanningsklachten
 • Pijn
 • Fibrose
 • Huidveranderingen
 • Contracturen
 • Verminderde mobiliteit
 • Verstoorde lichaamsbeleving
 • Verminderde spierkracht
 • Conditieverlies
 • Spanning
 • Ademhalingsproblemen
 • Vermoeidheid

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

 

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase

 

Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

 • In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden.
 • In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden.
 • In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

 

Frida Barmentlo en ik houden ons samen bezig met de oncologische revalidatie. Samen doen wij aan bijscholing en komen we regelmatig bijeen voor casuïstiek / overleg.

 

De oncologische revalidatie is breed :

Ik hou mij bezig met de lichamelijke problematiek a.g.v. de oncologische behandeling: oedeem, pijn, fibrose, wond/huid zorg, compressiezorg & mobiliteit beperking.

Frida richt zich daarnaast ook op de conditionele aspecten, het in beweging komen, vermoeidheidsklachten & ademhalingsklachten.

Zij bied in haar praktijk het programma Oncofit aan. Klik hier voor meer informatie.

 

Daarnaast werken Frida en ik samen met Jessica Floor:

FLR Coaching is gekwalificeerd fitnesstrainer oncologie die oncologische patiënten en kankersurvivors begeleidt op het gebied van voeding en training. De voordelen van de juiste voeding en training zijn onder andere een kleinere kans op uitzaaiingen, beter doorstaan en herstel van de behandeling(en), sneller herstel na een zware operatie en een betere kwaliteit van leven. Kortom voeding en training zijn van groot belang. Bij FLR Coaching word je begeleid door een gekwalificeerde, gemotiveerde, inspirerende coach die jou fitter en sterker maakt en zorgt voor een betere kwaliteit van leven.

 

FLR Coaching

Jessica Floor

www.flrcoaching.nl (voor meer informatie en contact)

Gevestigd in Huizen

Trainingslocatie gevestigd in Blaricum